Vedligeholdelse og rengøring af tagrender

I Danmark er vi vant til at håndtere regnfuldt og gråt vejr. Hvor andre giver op på forhånd, efterlever vi reglen om at der ikke findes dårligt vejr, kun dårlig beklædning. Vi er vant til at stige på cyklen i al slags vejr, og vi er for det meste forberedte, og lader ikke en smule vand ødelægge vores dag.

 

Vores hjem udsættes ligesom os for det til tider regnfulde danske klima. Her er især taget og tagrenderne udsatte. Taget på en bygning modtager i gennemsnittet 700 liter nedbør om året i form af sne og regn. Det er vigtigt at dette vand hurtigt fjernes fra taget, for ikke at forårsage varige skader på bygningen. Derfor er det vigtigt som husejer at have styr på vedligeholdelse, rensning og støvsugning af tagrender og afløb.

Hvorfor bør man støvsuge ens tagrender?

 

Der er mange gode grunde til at støvsuge ens tagrender. For eksempel vil mange forsikringsselskaber ikke udbetale erstatning, eller den nedsættes betydeligt, hvis skaden skyldes tilstoppede nedløb eller tagrender. Hvis tagrenden eller nedløbet er tilstoppet kan det forårsage oversvømmelse i kælderen, og det kan give råd i selve tagkonstruktionen. Det kan også forårsage sætningsskader på fundamentet. Står man og skal sælge ens hus er det især vigtigt at være opmærksom, da et nedløbssystem der ikke er vedligeholdt kan give en K3 fejl.

 

Ved støvsugning af tagrender foregår arbejdet fra jorden i op til 19 meters højde. Mange tror fejlagtigt at det er nødvendigt at bruge en stige, for at få et overblik over tilstoppede afløb, m.m. Men med nyere teknologi og redskaber, eller såkaldte sugersystemer, kan man rense og støvsuge tagrender hurtigt og effektivt. Systemet er kombineret med lange kulfiberrør, som sørger for at hele processen foregår sikkert, effektivt og hurtigt. Desuden kan man nå ind på svære steder, over f.eks. verandaer eller andre steder, der er vanskelige at nå. Dette er ikke altid er muligt med de mere traditionelle metoder.

 

Når støvsugningen af tagrenderne er færdig, undersøger man dem med et kamera, for at sikre, at de er helt rengjorte.

Hvad er forskellen på støvsugning og vask af tagrender?

Ved rengøring af tagrender bør man gøre begge dele, men med et sugersystem støvsuger man først tagrenderne. Kulfiberrørene bruges i dette arbejde, da de er lette, og med specielle rengøringshoveder kan man nå ind i selv de mest komplicerede hjørner. Affaldet samles op i støvsugeren, og kan derefter komposteres, da en stor del af det er organisk. Vask finder sted umiddelbart bagefter, hvor man vasker ydersiden af tagrenden, og på den måde fjerner alger og andet snavs.

 

Det er en god idé at sørge for jævnligt at få støvsuget og vasket tagrenderne, men én gang om året burde være nok, medmindre boligen ligger i et grønt område, hvor det kan være nødvendigt at rengøre en oftere. Heldigvis er det ikke specielt dyrt at rengøre ens tagrender, og med sugersystemet er det ofte billigere end hvis man vælger en mere traditionel metode, hvor rensningen foregår fra en stige. Desuden behøver man ikke være hjemme på dagen for rengøringen. Så længe de, der skal udføre arbejdet, har adgang til ejendommen kan arbejdet udføres, mens ejerne f.eks. er på arbejde.

 

Man kan selv stå for at forebygge tilstoppede tagrender, f.eks. ved at installere tagrendenet, som sørger for at vandet løber uhindret igennem, mens grene og blade ikke kan passere. Dog kan grannåle, m.m. stadig løbe igennem nettet, hvilket på længere sigt vil forårsage tilstopning. Et andet godt råd er at beskære træer, der står i nærhed af huset, da de er skyld i mange af de blade og grene, der havner i tagrenden.