Forbyg stress og psykiske følgesygdomme med en stresscoach

De seneste år er der kommet mere og mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vi ved i dag at stress er en rigtig sygdom, hvor man før tiden tænkte at folk blot skulle tage sig sammen. Stress er et stort problem for når det først har ramt én, så kan det være svært, og tage rigtig lang tid, at vende tilbage til arbejdslivet.

En stresscoach kan hjælpe i en sådan situation. Han eller hun kan hjælpe det enkelte individ med at finde kræfterne igen, og de kan også hjælpe den enkelte arbejdsplads med at forebygge stress. Et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan have store omkostninger både for den enkelte medarbejder eller for hele virksomheden. Derfor er det vigtigt at der bliver taget hånd om denne problemstilling. Det kan en god stresscoach hjælpe med.

Hvad sker der ved stress og hvad kan en stresscoach gøre?

De fleste bruger ofte ordet ’stress’ hvis de har meget de skal nå. Det bliver altså brugt som et synonym for at have travlt. Det er ikke den helt rigtig måde at betragte begrebet. Stress er i virkeligheden en oplevelse af at have for meget man skal nå, og samtidig have oplevelsen af at man ikke kan nå det. Går man for lang tid med denne følelse, så begynder den efterhånden at overtage alting. Den aktiverer alarmberedskabet i kroppen, som tror der er noget galt, og derfor bliver immunforsvaret svækket. Det fører til mere sygdom. Derudover aktiverer det angst og depression som bliver store problemer i sig selv.

En stresscoach kender den proces indgående, og han ved derfor også præcis hvor det er der skal gøres en indsats. Psykiske sygdomme, herunder stress, handler i høj grad om de tanker man har. Man har ikke længere kontrol over dem. En stresscoach hjælper med af få kontrollen tilbage over disse.

Lær at give slip på det du ikke kan kontrollere

Stress kan komme af konkrete opgaver som man har svært ved at overskue, men det kan også komme af et forsøg på at kontrollere en masse ting som man i virkeligheden ikke kan styre. Meget af livet består af tilfældigheder og problemer som ikke engang Superman vil kunne løse. Derfor er stor del af processen mod helbredelse af stress at lære at give slip. En god stresscoach vil kunne lære dig at give slip, og han vil give dig redskaber til at takle problematikker når de opstår.