Alkoholbehandling i landets mest idylliske behandlingscenter

Som pårørende til en, der lider under følgerne af et misbrug af f.eks. alkohol, kan det være svært altid at holde sig på sidelinjen og forsøge på ikke at blande sig i den pågældendes affærer. I langt de fleste tilfælde er det naturligvis bedst, hvis den afhængige selv opsøger hjælp og alkoholbehandling, da succesraten for et misbrugsfrit liv, lettere kommer til dén, der selv ønsker hjælp. Dog kan man som pårørende ikke altid blot stå til og se på mens én man holder af er ved at ødelægge sig selv, sit liv og sit sociale miljø.

Der findes mange muligheder for at komme i alkoholbehandling i Danmark, dog er behandlingscenter Søby Park landets smukkeste og mest velfungerende støtte for folk, der lider under et misbrug. Succesraten er høj på dette landlige behandlingscenter, hvor 4 ud af 5 patienter kommer ud af deres misbrug. Dog er det ikke kun selve misbrugeren, der får hjælp på dette behandlingscenter, de pårørende kan også få råd og vejledning til hvordan man som familie eller nære venner kommer fremad i tilværelsen og tilpasser sig efterfølgende, når misbruget er sat i bero og patienten er i bedring.

Det handler om at tilbyde alkoholbehandling på det rigtige tidspunkt

For langt de fleste misbrugere er der forskellige stadier, disse skal igennem før det overhovedet er muligt at behandling kommer på tale. På behandlingscentre arbejdes der med alkoholbehandling i forbindelse med tre stadier af misbruget. Som pårørende kan man som regel ikke komme igennem barrieren hos misbrugeren, så længe han eller hun er i stadie et og to. I disse to stadier kan patienten ikke selv se, at der umiddelbart skulle være problemer med deres drikkevaner, og vil ofte blive rastløse og affærdigende, når alkoholbehandling kommer på tale.

Derfor handler det om, at man som pårørende må vente til at patienten selv er klar over, at der muligvis er tale om et problem. Det kan være en god idé at tage udgangspunkt i vedkommende eget liv, således at de selv kan sætte sig ind i deres egne problemer – men fra en udadvendt synsvinkel. Tag f.eks. emner op omkring gamle bekendtskaber, der måske ikke kontakter vedkommende efter et stigende alkoholindtag er blevet hverdag. Tal om måltidsvaner, arbejde og understreg at når undskyldningsposen er tom – så er det tid til at få gjort noget ved dét problem som hæmmer en og trækker en ud af normal kontekst.

Sådan fungerer alkoholbehandling på et behandlingscenter

Der findes mange forskellige indgangsvinkler for at få en misbrugers øjne op for deres problem. På førnævnte behandlingscenter tages der hånd om hver enkelt patient af dygtigt og erfarent personale, der altid står til rådighed for den indlagte patient. Tryghed, empati og omsorg står højt på listen og er grundlaget for at den medicinske og lægelige behandlings kan foregå således at patienten afruses på en smertefri måde. Følelsen af ubehag ved en afrusning er ofte ensbetydende med, at patienten får tilbagefald for at dulme smerten, derfor er personalet altid til at få fat i og tale med.